Çok Konuşulan NFT Nedir? | Teknotomy

NFT Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

Bir küme verisinin eşsizliğini doğrulayan kriptografik hash’in alakalı olduğu blockchain’in önceki kayıtlarına uygun bir şekilde NFT’ler oluşturulabilir. Söz konusu bu süreç, NFT sahipliğini takip etmek için benzersiz bir dijital imza oluşmasını sağlar. Ayrıca dijital dosyaların kimlik doğrulamasına da yardımcı olur. Ancak NFT ile sahip olduğunuz dijital bir eserin saklandığı yere ait olan veri bağlantıları zamanla kaybolabilir.

NFT Kullanılan Eserler ve Mecraları Nelerdir?

İmzalı eserler, sanat eserlerinin NFT’li halleri gibi düşünülebilir. NFT’lerin sahip olduğu benzersiz kimlikleri ve mülkiyetleri blok zinciri defterleriyle doğrulanabilir. Bu yüzden de birçok farklı çeşitte dijital eser için giderek artan bir hızda kullanılmaya başlanmıştır. NFT’nin kullanım alanlarının çeşitleri şu şekilde sayılabilir:

NFT’nin Gerçek Hayatta Örnekleri Nelerdir?

Kripto varlıklar konusunda uzman olan Dona Redel, NFT’leri sanat formu olan orijinal bir kod şeklinde tanımlar. Dolayısıyla NFT’lere özetle kişiye özel dijital sanat denilebilir. Aynı zamanda NFT’lerin gerçek hayattaki örnekleri de oldukça fazladır.

NFT Değeri Yüksek Olan Örnekler

  • Günlük hayatta artık sıkça karşılaşılan NFT’lerin örnekleri şu şekilde sıralanabilir:
  • Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey’in ilk tweet’i
  • Kings Of Leon grubunun yeni albümü
  • Grimes’ın yüzlerce sanat çalışması
  • CryptoPunk oyununda yer alan bir karakter olan Alien2089
  • CryptoKitty isimli oyunda bulunan Dragon karakteri
  • F1 Delta Time oyunundaki 1–1–1- yarış arabası

NFT Nasıl Satın Alınır ve Yatırım Değeri Var Mıdır?

NFT alım satımları kripto para birimleriyle gerçekleştirilir. Dolayısıyla NFT satın almak istiyorsanız belli bir miktarda kripto paraya sahip olmanız gerekir. Daha sonrasında Rarible, Open Sea, Known Orifin gibi NFT pazarlarından alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

--

--

https://www.teknotomy.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store