İnsan Beyninin Gizeminin Bilimsel Gerçekleri Nelerdir?

İnsan Beyninin Gizemi

Beyin nedir şeklinde yöneltilen bir soruya; duyulardan, kimyasal mesajlardan veya diğer uyaranlardan gerçekleri alan ve bir sonuç çıkaran nihai işlem birimidir, şeklinde cevap verilebilir. Bu yüzden insanın kendi beyniyle ilgili gizemi çözebilmesi için önce gerçekleri bilmesi gerekir. Gerçekler ortaya konulduğunda şaşırtıcı bir biçimde insan beyni bulmacayı tamamlayarak kendi gizemini çözer.

İnsan Beyni Kaç Gramdır?

İnsan beyni kaç gramdır, sorusuna bir yetişkin beyni yaklaşık 1.4 kilogramlık sert-jöle dokulu bir yapıya sahiptir ve güçlü bir bilgisayar gibidir şeklinde cevap verilebilir.İnsan beyni, kişinin hayattaki ilk yılında üç kat büyür. Ancak daha sonra hayat insan beynini fiziksel olarak küçültür. Ayrıca beynin fiziksel boyutunun daha yüksek zeka ile önemli bir ilişkisi bulunmadı. Genel olarak araştırmalar beyin büyüklüğünün zeka değişkenliğinin yaklaşık yüzde 10'undan sorumlu olduğunu buldu.

İnsan Beyni Ne Kadar Enerji Tüketir?

Tüm düşünme, karar verme ve işleme süreçleriniz vücudunuzdaki toplam enerjinin, oksijenin ve kanın yaklaşık yüzde 20'sini tüketir. İnsan beyni sağ ve sol iki kısımdan oluşur. Bunun nedeni, korpus kallozum (bir sinir demeti) ile birbirine bağlanan neredeyse simetrik iki yarım küreye bölünmesidir. İnsan beyni, bedeniyle çapraz bağlantılıdır. Yani beynin sol tarafı, vücudun sağ tarafındaki kasları kontrol ediyor. Beynin sağ tarafı ise vücudun sol tarafındaki kasların iplerini çekmekten sorumludur.

Beynin Bölümleri ve İşlevleri Nelerdir?

İnsan Beyni Nasıl Çalışır ve İletişim Kurar?

Lucy isimli insan beyninin yüzde 100'ünü kullanırsa ne olur şeklinde konsepte sahip filmlerin ardından toplumda, insanlar beyinlerinin ne kadarını kullanıyor sorusu oluştu. İnanılanın aksine insanlar beyinlerinin yüzde 10'undan fazlasını kullanıyor. Yani beynin tamamı çoğu zaman çalışıyor. Karmaşık insan vücudunun sorunsuz çalışarak güvende kalmasının tek yolu budur. İnsan beyni şimdiye kadar üretilmiş olan en iyi bilgisayardan bile çok daha iyidir. Her saniye çok fazla bilgiyi, bir bilgisayardan daha hızlı bir şekilde işleyebilir.

Beyinde Algı ve Düşünceyi Şekillendirme

  • İnsan bir rüyada fantastik bir ortam veya macera algılayabilir. Algıyı ayarlamak beynin görevlerinden biridir. Beyin, kişinin dünyasının eksiksiz bir resmini çizmek için duyusal verileri kullanır.
  • Beyin duyusal karmaşıklıklar, sinestezi gibi durumlar yaratabilir. Bu, duyularınızın bir algı üzerinde bir katman oluşturacak şekilde birleştiği zamandır. Yaygın bir örnek olarak insanların müzik duyduklarında renkleri görmeleridir.
  • Algılamanın farklı olmasının nedeni, beynin duyusal bilgiyle etkileşim ile ilgili her şeye sahip olmasıdır. Örnek olarak işitme duyusunu ele alalım. Kulaklar ses dalgalarını toplar. Ama işitme ve dinleme deneyimi beyinde şekillenir. Bu yüzden iki kişi aynı ses dalgası kulağına gelse bile farklı bir şey duyduklarını sanabilir.
  • Beyin araştırmacıları kişinin düşündüğünü izleyebilir. Bunun nedeni, fiziksel olarak birçok nöronun ateşlediği kadar düşüncelerin de görüntülemede ortaya çıkmasıdır. Yine de düşüncelerin nasıl oluştuğu ve hangi süreçlerin sorumlu olduğuna dair hala birçok gizem vardır. Temel düzeyde, beyin düşünce adı verilen yeni bir karışım oluşturmak için farklı bilgileri birbirine bağlar.

Anı Üretmek

Beynin dünyayı algılama ve düşünce üretme yeteneği ne kadar etkileyiciyse hafıza da bir o kadar şaşırtıcıdır. İnsan beyni kaç gb diye merak ediyorsanız eğer, insan beyninin 2 milyon 500 bin gigabayt bilgiyi depolayabileceği tahmin ediliyor. İnsan hafızasının iki temel bellek türü vardır: kısa süreli ve uzun süreli bellek. Kısa süreli belleğe, işleyen bellek de denilebiliyor.

Beyni Korumak için Alışkanlık Edinilmesi Gerekenler

  • Su, insan beyninin sağlığı ve bilgi işlem gücünde büyük bir rol oynar. Bunun nedeni beynin yaklaşık yüzde 75'inin sudan oluşmasıdır. Bu yüzden su içmeyi alışkanlık haline getirmek oldukça önemlidir.
  • Uyku eksikliği bilgi işlemeyi, dikkati, hafızayı, ruh halini ve mantığı etkiler. Bu yüzden beyni dinlendirmek oldukça önemlidir. Yeterli bir süre uyumayı alışkanlık haline getirmek gerekir.
  • Beynin uyukladığı durumlarda kestirmek normaldir. Çünkü o zaman dilimlerinde beyin dinlenmeye çalışır. Kişinin günlük rutinini oluştururken bunu göz ardı etmemesi gerekir.
  • Beynin uykuya olan düşkünlüğü hareketsiz olmayı sevdiği anlamına gelmez. Düzenli egzersiz insan vücuduna yararlı olduğu kadar beyin sağlığına da yararlıdır.
  • Beyin, stresten hoşlanmaz. Zaten stres, genel sağlık için de kötüdür. Beyin kısa vadeli streslerle başa çıkabilir ancak uzun süreli stres durumlarında yardım almakta fayda vardır.

--

--

https://www.teknotomy.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store